КОРПОРАТИВДИК НИЕТ ЖӨНҮНДӨ БИЛДИРҮҮ 2024-2026-жылдарга

“Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Өнүктүрүү Банкы” ААК