БАНКТЫН ДОЛБООРЛОРУНА ҮЙЛӨШТҮРҮЛГӨН ЖАНА БЕКИТИЛГЕН ESG КРИТЕРИЙЛЕРИ
Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү Банкында биз бардык иш-аракеттерибиздин ар бир аспектисине туруктуу өнүктүрүү принциптерин интеграциялоого умтулабыз, экологиялык туруктуулукту, социалдык жоопкерчиликти жана натыйжалуу башкарууну колдойбуз.

БАНК ООН'нун Туруктуу Өнүктүрүү Максаттарынын 17синен 14үн эске алат

 • Ачарчылыкты жоюу

 • Жакшы ден соолук жана бактылуулук

 • Сапаттуу билим берүү

 • Гендердик теңчилик

 • Таза суу жана санитария

 • Арзан жана таза энергия

 • Арзыбаган иш жана экономикалык өсүш

 • Өнөр жайлаштыруу, инновациялар жана инфраструктура

 • Теңсиздикти азайтуу

 • Туруктуу шаарлар жана конуштар

 • Жооптуу түрдө түтүндөө жана өндүрүү

 • Климаттын өзгөрүшү менен күрөшүү

 • Жер экосистемаларын сактоо

 • Туруктуу өнүктүрүү үчүн өнөктөштүк