Кош каржылоо программасы эл аралык финансылык фонддор жана Кыргыз Республикасынын банктары менен биргелешип каржылоону камтыйт. Насыя берүүнүн бул түрү ири улуттук долбоорлор менен иштөөнү көздөгөн ири чарбалык субъекттерге синдикативдүү кредиттерди берүүнү камтыйт.

Кредиттик продукт №3
Кошумча каржылоо программасы*

Мазмун

Өздүк салым
Долбоордун ээси долбоордун наркынын кеминде 10% өлчөмүндө өз салымын кошууга тийиш; Долбоорду каржылоодо өздүк салым 30%дан кем эмес болушу керек (өздүк салым акчалай, мүлк, анын ичинде интеллектуалдык менчик, жер, негизги каражаттар ж.б. түрүндө берилиши мүмкүн).
Каржылоо күрөө болушу мүмкүн
- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын, Министрлер Кабинетинин, эл аралык финансылык институттардын, банктардын жана Кыргыз Республикасынын Кепилдик фондунун кепилдиктери;
- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары;
- Кыймылсыз мүлк, анын ичинде. жер;
- Жабдуулар, транспорт каражаттары;
- үчүнчү жактардын кепилдиктери, алардын алгылыктуулугу Банктын Күрөө саясатына ылайык Банк тарабынан бааланат;
- Банктын Күрөө саясатына ылайык күрөөнүн башка түрлөрү.
Күрөөнүн баасы
- Долбоордун активдеринин жана/же күрөөнүн баасын баалоо үчүн Банк Өнүктүрүү Фондунун жана Банктын веб- сайтында жайгаштырылган өнөктөш компаниялардын тизмесине Банк тарабынан киргизилген көз карандысыз баалоо компаниясынын кызматтарынан пайдалана алат;
- чыгымдарды баалоо датасы каржылоого арыз берилген күндөн тартып 6 (алты) айдан ашпоого тийиш;
- Банк баалоо баасын өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.
Төлөө графиги
Пайыздар үчүн – төлөмдү 9 айга чейин жылдыруу мүмкүнчүлүгү бар;
Негизги карыз боюнча - 12 айга чейин төлөө мөөнөтүн жылдыруу мүмкүнчүлүгү бар;
Камсыздандыруу
Башкарманын чечими боюнча Банк долбоордун алкагында күрөөнү же каржыланган активди камсыздандыруу талабын камтышы мүмкүн.
Өзгөчө шарттар
- Насыяга кайрылууга жана күрөөнү каттоого, ошондой эле аны камсыздандырууга байланышкан бардык чыгымдар Зайымчы тарабынан төлөнөт;
- Карыз алуучу күрөөнүн сакталышы жана туура пайдаланылышы үчүн жоопкерчилик тартат;
Кредиттик каражаттарды максатсыз пайдалангандыгы үчүн айып
Кредиттик каражаттар туура эмес пайдаланылган учурда үстөк пайызы жылына 20%га чейин көтөрүлөт. Банк Кардар тарабынан кредиттик каражаттарды максатсыз пайдалангандыгы жөнүндө маалыматты Кредиттик маалымат бюросуна киргизүү укугун өзүнө калтырат.
Чектөөлөр
Банк төмөнкүлөрдү камсыз кылбайт: күрөөсүз кредит;
- долбоордук каржылоодон тышкары соода операцияларына жана жүгүртүү каражаттарына кредиттер;
- жеке жактарга кредиттер;
- мурда берилген кредиттер боюнча мөөнөтү өтүп кеткен милдеттенмелер болгон учурда кредиттер;
- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине, башка мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кредиттер.
Банк ошондой эле каржылабайт:
- кумар бизнеси;
- аскердик өнөр жай;
- балдардын мажбурланган эмгеги колдонулган аймактар;
- мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга/легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого байланышкан иш-аракеттер;
- соода, өндүрүш жана куралды колдонуу менен байланышкан башка иш-аракеттер;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынган иштинтүрлөрү.

*Банк бул Программанын шарттарын өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.