Өнөктөш банктар аркылуу максаттуу каржылоо программасы. Коммерциялык банктар аркылуу долбоорлорду каржылоо максаттуу долбоорлорду каржылоо үчүн өнөктөш банктар менен Кредиттик макулдашууга кол коюу жолу менен ишке ашырылат.

Кредиттик продукт №2
“Өнөктөш банктар аркылуу максаттуу каржылоо” программасы

Мазмун

Өнөктөш банктар үчүн каржылоо суммасы
Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын чечими боюнча жекече белгиленет, бирок андан:
- Банк менен байланышы жок банктар үчүн-банктын таза суммардык капиталынын 30%
- Банк менен байланыштуу банктар үчүн-банктын таза суммардык капиталынын 15%
- Банк менен байланышы жок калган уюмдар үчүн-банктын таза суммардык капиталынын 25%
- Банк менен байланыштуу калган уюмдар үчүн-банктын таза суммардык капиталынын 15%
Өнөктөш банктар үчүн каржылоону камсыз кылуу
- КР мамлекеттик органдарынын, Министрлер Кабинетинин, эл аралык финансы институттарынын, банктардын жана КР Кепилдик фондунун кепилдиктери;
- КР мамлекеттик баалуу кагаздары;
- Кыймылсыз мүлк, анын ичинде жер участоктору;
- Жабдуулар, транспорт каражаттары;
- Өнөктөш банктардын кредиттик портфели;
- Банктын күрөө саясатына ылайык банк тарабынан алгылыктуулугу бааланган үчүнчү жактардын кепилдиктери;
- Банктын күрөө саясатына ылайык камсыздоонун башка түрлөрү
Өнөктөш банктардын карыз алуучулары үчүн каржылоо боюнча камсыздоо
Улуттук банктын жана өнөктөш-банктын ченемдик документтеринин талаптарына ылайык ар кандай мүлк чарбакер субъекттер үчүн алынган кредиттөө боюнча камсыздоодон боло алат
Өнөктөш банк үчүн төлөө графиги
- Пайыздар үчүн – квартал сайын;
- Негизги карыз боюнча - жылына 2 жолудан кем эмес
Өнөктөш банктын карыз алуучулары үчүн төлөө графиги
Өнөктөш банктын ченемдик талаптарына ылайык
Өнөктөш банк үчүн насыя каражаттарын максатсыз пайдаланууда пайыздык чен
Насыя каражаттары максатсыз пайдаланылган учурда, өнөктөш банк үчүн пайыздык чен жылдык 20% га чейин жогорулайт. Пайыздык ставканы жогорулатуу кредитти максатсыз пайдалануу фактысы аныкталган учурдан тартып ишке ашырылууга тийиш. Банк кардардын кредиттик каражаттарды максатсыз пайдалангандыгы жөнүндө маалыматты Кыргыз Республика - Кредиттик маалымат бюросу. Мында өнөктөш банк Улуттук банктын талаптарынын чегинде субзай алуучу үчүн кредитти максатсыз пайдалангандыгы үчүн айыптарды өз алдынча белгилөөгө укуктуу
Чарба жүргүзүүчү субъекттердин карыздык каражаттарды кайтарып берүү жоопкерчилиги
Өнөктөш банк насыя алуучулардын - чарба жүргүзүүчү субъекттердин кредитти кайтарбай коюу тобокелдигин толугу менен өзүнө алат.
Мониторинг
Банк Өнөктөш банк тарабынан берилген кредитке аны пайдалануунун каалаган этабында мониторинг жүргүзүүгө укуктуу.
Банк үчүн чектөөлөр
Банк төмөнкүлөрдү камсыз кылбайт: күрөөсүз кредит;
- долбоордук каржылоодон тышкары соода операцияларына жана жүгүртүү - каражаттарына кредиттер;
- жеке жактарга кредиттер;
мурда берилген кредиттер боюнча мөөнөтү өтүп кеткен милдеттенмелер - болгон учурда кредиттер;
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине, башка мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына кредиттер.
Өнөктөш банк үчүн чектөөлөр
Өнөктөш Банк төмөнкүлөрдү берүүгө тийиш эмес:
- күрөөсүз насыя;
- долбоордук каржылоодон тышкары соода операциялары жана жүгүртүү капиталы үчүн насыялар;
- мурда берилген кредиттер боюнча мөөнөтү өтүп кеткен милдеттенмелер орун алган шартта кредиттер;
- Өнөктөш Банк дагы каржылабашы - керек: оюн-зоок бизнеси;
- аскер өнөр жайы;
- мажбурланган балдар эмгеги колдонулган жерлер;
- мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди адалдоо/легалдаштыруу жана терроризмди каржылоо менен байланышкан иш;
- соода, өндүрүш жана курал-жаракты пайдалануу менен байланышкан башка иштер;
- КР мыйзамдарында тыюу салынган иштердин түрлөрү
Банк ошондой эле каржылабайт:
- кумар бизнеси;
- аскердик өнөр жай;
- балдардын мажбурланган эмгеги колдонулган аймактар;
- мыйзамсыз жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга/легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого байланышкан иш-аракеттер;
- соода, өндүрүш жана куралды колдонуу менен байланышкан башка иш-аракеттер;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынган иштин түрлөрү.

* Банк бул Программанын шарттарын өзгөртүү укугун өзүнө калтырат

** Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин мамлекеттик баалуу кагаздары күрөөлүк камсыздоо катары берилген учурда өнөктөш банктарга карата акыркы 3 жыл ичинде чыгашасыз болуу талабы алынып салынат