Өнөктөш банктар, ФКМ жана башка финансылык институттар аркылуу максаттуу каржылоо программасы. Коммерциялык банктар, ФКМ аркылуу лизингдик операцияларды каржылоо үчүн өнөктөш банктар, ФКМ жана башка финансылык институттар менен Кредиттик макулдашууга кол коюу жолу менен ишке ашырылат.

Кредиттик продукт №5

Мазмун

1. Өнөктөш банктар, финансы-кредиттик мекемелер жана башка финансылык институттар
Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары жана башка финансы-кредиттик мекемелери:
• кредиттик ишмердикке чектөөлөр болбоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бардык пруденциалдык талаптарын сактоого (зарыл болгон учурда);
• үч жылдык зыянсыздыкка ээ болуу**
«Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фонд» мекемеси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлгөн жана иштеп жаткан лизингдик компаниялар.
2. Өнөктөш банктардын, финансы- кредиттик мекеме жана башка финансылык институттардын лизинг алуучулардын максаттуу тобу
Өнөктөш банктардын, финансы-кредиттик мекемелердин жана башка финансылык институттардын лизинг алуучулардын максаттуу тобу
3. Өнөктөш банктар, ФКМ жана башка финансы институттары үчүн каржылоо сектору
Төмөнкү тармактарда иштеген чарбалык субъекттер:
• суу менен камсыздоо сектору;
• саламаттык сактоо сектору;
• энергетика тармагы;
• Автоунаа өнөр жайы;
• туризм;
• билим берүү, адам ресурстарын өнүктүрүү;
• илим, изилдөө жана технология;
• химия жана нефтехимия өнөр жайы;
• айыл чарба жана агроөнөр жай комплекси;
• жеңил (тигүү жана текстиль) өнөр жайы;
• өндүрүш жана кайра иштетүү өнөр жайы;
• тоо-кен металлургия өнөр жайы;
• транспорт;
• соода;
• ишкердикти өнүктүрүү;
• инфраструктураны өнүктүрүү;
• маалымат технологиялары;
• электрондук коммерция;
• чыгармачыл индустрия;
• уюлдук;
• Туруктуу бизнес принциптерине ылайык уюштурулган ишканалар (ESG)
4. Өнөктөш банктардын, финансы- кредиттик мекемелердин жана башка финансылык институттардын лизинг алуучулары үчүн лизингдин максаты
айыл чарба техникасынын бардык түрлөрү жана монтаждалган жана чиркегич жабдуулары;
атайын жабдуулар;
транспорт каражаттарынын бардык түрлөрү;
өндүрүштүк, технологиялык, өндүрүштүк жана башка жабдуулардын бардык түрлөрү;
асыл тукум мал;
Өнөктөш Банктын, ФКФнын жана башка финансы институттарынын Кредиттик саясатынын талаптарына карама-каршы келбеген мүлктүк комплекстер, имараттар, курулмалар, жабдуулар, транспорт каражаттары жана башка кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөр.
5. Өнөктөш банктардын, финансы мекемелеринин жана башка финансы-кредиттик мекемелердин лизингчилери үчүн лизинг валютасы
- сом - Чет элдик валюта
6. Өнөктөш банктардын, ФКФнын жана башка финансылык институттардын лизинг алуучулары үчүн лизинг мөөнөтү
- 10 жылдан ашык эмес;
- 5 жылдан ашык эмес - жүк ташуучу унаалар үчүн, атайын. Кытайда, Россияда, Өзбекстанда чыгарылган бардык түрдөгү жабдуулар;
7. Пайыздык чен
сом менен:
- жылдык 6 (алты)% -өнөктөш банктар, финансы-кредиттик мекемелер жана башка финансы-кредиттик мекемелер үчүн;
- жылдык 12 (он эки)%дан жогору эмес - Өнөктөш банктын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин лизинг алуучусу үчүн.
Чет элдик валютада:
- тартылган ресурстарга ылайык, жекече белгиленет
8. Өнөктөш банктардын, финансы-кредиттик мекемелердин жана башка финансы-кредиттик мекемелердин лизинг алуучуларын каржылоонун суммалары
Насыянын максималдуу өлчөмү 150 миллион сомдон ашпашы керек.
Насыянын минималдуу өлчөмү 3 миллион сомду түзөт.
Өнөктөш банктар, финансы-кредиттик мекемелер жана башка финансылык институттар өз каражаттарынын эсебинен долбоорду кошумча каржылай алышат.
9. Долбоорго ижарачынын өз салымы
Өнөктөш банктардын, финансы-кредиттик мекемелердин жана башка финансы-кредиттик мекемелердин ички ченемдик документтерине ылайык
10. Өнөктөш банктарды, финансы-кредиттик мекеме жана башка финансылык институттарды каржылоону камсыз кылуу
1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттикьоргандарынын, Министрлер Кабинетинин,эл аралык финансылык институттардын, банктардын жана Кыргыз Республикасынын Кепилдик фондунун кепилдиктери;
2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары;
3. Кыймылсыз мүлк, анын ичинде жер;
4. Жабдуулар, транспорт каражаттары;
5. Өнөктөш банктардын кредит портфели;
6. Банктын Күрөө саясатына ылайык алгылыктуулугу Банк тарабынан бааланган үчүнчү жактардын кепилдиктери;
7. Банктын Күрөө саясатына ылайык күрөөнүн башка түрлөрү
11. Өнөктөш банктардын, финансы-кредиттик мекемеле жана башка финансылык институттардын лизинг алуучуларын каржылоону камсыз кылуу
Ар кандай мүлк өнөктөш банктардын, финансы-кредиттик мекемелердин жана башка финансы-кредиттик мекемелердин лизинг алуучулары үчүн алынган кредит боюнча күрөө катары кызмат кыла алат.
12. Өнөктөш банк, FCF жана башка финансылык институттар үчүн төлөө графиги
Пайыздар үчүн – квартал сайын;
Негизги карыз боюнча - жылына 2 жолудан кем эмес
13. Өнөктөш банк, ФКМ жана башка финансылык институттар тарабынан кредиттик аражаттарды максатсыз пайдалангандыгы үчүн пайыздык чен
Кредиттик каражаттар максатсыз пайдаланылган учурда пайыздык чен жылына 20%га чейин көтөрүлөт. Банк Кардар тарабынан кредиттик каражаттарды максатсыз пайдалангандыгы жөнүндө маалыматты Кредиттик маалымат бюросуна киргизүү укугун өзүнө калтырат.
14. Чарба жүргүзүүчү субъекттер тарабынан алынган карыздык каражаттарды кайтаруу үчүн жоопкерчилик
Өнөктөш банк, ФКМ жана башка финансы-кредиттик мекемелер лизинг алуучулар тарабынан кредиттин кайтарылбай калуу тобокелдигин толугу менен өзүнө алат.
15. Чектөөлөр
камсыз кылбайт:
• камсыз кылуусу жок лизинг;
• Жеке жактарга лизинг;
• Эгерде мурда берилген лизинг/кредиттер боюнча мөөнөтү өтүп кеткен милдеттенмелер болсо;
• Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине, башка мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына лизинг.

Ошондой эле каржылабайт:
• кумар бизнеси;
• аскердик өнөр жай;
• балдардын мажбурлоочу эмгеги колдонулган аймактар;
• мыйзамсыз алынган кирешелерди легалдаштырууга/ егалдаштырууга жана терроризмди каржылоого байланышкан иш-аракеттер;
• соода, өндүрүш жана курал колдонуу менен байланышкан башка иш- ракеттер;
• Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынган иштин түрлөрү.

* Банк бул Программанын шарттарын өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.
** Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин мамлекеттик баалуу кагаздары түрүндөгү күрөөнү же кыймылсыз мүлк түрүндөгү фирмалык камсыздоону берген шартта, бул талап Өнөктөш банктарга, ФКФларга жана башка финансы-кредиттик мекемелерге жайылтылбайт.