Кредиттик продукт - «Өнөктөш банктар жана башка финансы-кредиттик уюмдар аркылуу жашыл критерийлерге ылайык долбоорлорду максаттуу каржылоо»

Өнөктөш банктар жана башка финансы-кредиттик уюмдар аркылуу жашыл критерийлерге ылайык долбоорлорду максаттуу каржылоо кредиттик продукт биздин өнөктөштөргө жашыл каржылоонун өсүп жаткан тенденциясына кошулуу мүмкүнчүлүгүн сунуштайт

Программа өнөктөш банктарды экологиялык критерийлерге жана туруктуу өнүгүү максаттарына жооп берген долбоорлорду иштеп чыгууга жана каржылоого шыктандырууга багытталган. Биз өнөктөштөгүбүздү энергияны натыйжалуу пайдалануу, энергиянын кайра жаралуучу булактарын пайдалануу жана энергияны үнөмдөө, жашыл курулуш, таза суу, таза транспорт жана жаратылыш ресурстарын кылдат пайдалануу жана башка ушул сыяктуу стратегиялык маанилүү инновациялык экологиялык демилгелерди каржылоого катышууга чакырабыз
Бул үчүн Мамлекеттик өнүктүрүү банкы жашыл долбоорлордун таксономиясын бекитти, ал өлкө таксономиясы кабыл алынганга чейин жашыл долбоорлорду аныктоонун куралы болуп турат. Кыргыз Республикасындагы жашыл күн тартибин анын учурдагы өнүктүрүү деңгээлин эске алуу менен жашыл долбоорлорду баалоонун операциондук жол-жоболору жана жашыл каржылоону өнүктүрүү багыттары аныкталган

Пайыздык чени

Жагымдуу пайыздык чен жана анын бир бөлүгүн кайтарып берүү аркылуу карыз алуучуларды стимулдаштыруу мүмкүнчүлүгү кредиттик продуктунун негизги артыкчылыгы болуп саналат

Максатту багыты

Биздин максат – туруктуу экономикалык өнүгүүгө көмөктөшүүчү финансылык механизмдерди түзүү жана келечек муундар үчүн жаратылышты коргоого көмөк көрсөтүү. Мамлекеттик өнүктүрүү банкы биздин өнөктөштөргө экология жана туруктуулук чөйрөсүндө инновациялык чечимдерди киргизүү үчүн инструменттерди тартуулоо менен жашыл каржылоону өнүктүрүүгө олуттуу салым кошууга умтулат

*Бул программа боюнча кошумча маалыматты +996(312)988-080 телефону боюнча алсанар болот