Мамлекеттик өнүктүрүү банкынын Эл аралык валюта фондунун миссиясы менен жолугушуусу

Skip to content