Мамлекеттик өнүктүрүү банкы банктын 2023-жылдагы иши жөнүндө отчетун презентациялады

Skip to content