Мамлекеттик Өнүктүрүү Банкы менен “Азия Банкы” ЖАКтын ортосунда кызматташуу жөнүндө келишимге кол коюу

Skip to content