Мамлекеттик өнүктүрүү банкы уставдык капиталын көбөйттү

Skip to content