Сатып алуулар жана билдирүүлөр

19.03.2024

Сатып алуу жарыясы (Мисал)

Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү Банкы [товар/кызмат атын] жеткирүү боюнча сынакка катышууга чакырат. Катышуучуларга коюлган талаптар: [көрсөтүлгөн ишмердүүлүк тармагында] тажрыйбасы [жыл саны] жылдан кем эмес;Бардык зарыл лицензияларды жана […]
Skip to content