05.05.2024

Түз каржылоо – проект №13

Долбоордун суммасы: 1 323 131 250 сом Бөлүнгөн каражаттар: 242 000 000 сом Өнөр жайы: Айыл чарба/өндүрүш Максаты: кошумча курулуш бакма канаттуулар сарайларын жана жабдууларды алуу […]
05.05.2024

Түз каржылоо – проект №12

Долбоордун суммасы: 240 000 000 сом Бөлүнгөн каражаттар: 121 822 398 сом Өнөр жайы: Өнөр жай/Айыл чарбасы Максаты: Негизги каражаттарды (жабдууларды) сатып алуу жана улуттук суусундуктарды […]
Skip to content